GIỚI THIỆU

Năm 2022, cuộc thi tìm kiếm sinh viên tài năng thanh lịch Đại học Đà Nẵng quay trở lại và mang một diện mạo hoàn toàn mới với tên gọi “Tìm kiếm Đại sứ Miss & Mr UD – Đại học Đà Nẵng”. Cùng với chủ đề “Shining Pearls”, cuộc thi  được xem là một chương trình nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp về tâm hồn, nhân cách, lối sống cũng như việc rèn luyện thể chất, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của sinh viên Đại học Đà Nẵng trong trường học và ngoài xã hội.

Danh sách thí sinh