Họ tên: Đỗ Văn Trung
Số báo danh: 006
Giới thiệu: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Năm sinh 2001
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84964xxx407 1 18/04/2022 16:22
2 84328xxx581 1 18/04/2022 16:03
3 MOMO 1 18/04/2022 15:03
4 84981xxx554 1 18/04/2022 12:22
5 84383xxx877 1 18/04/2022 12:20
6 84913xxx345 1 18/04/2022 12:00
7 84328xxx581 1 18/04/2022 10:37
8 84942xxx258 1 17/04/2022 22:53
9 84848xxx009 1 17/04/2022 20:31
10 MOMO 5 17/04/2022 19:55