Họ tên: Phạm Sỹ Hoàng
Số báo danh: 017
Giới thiệu: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Năm sinh: 2001
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84906xxx097 1 18/04/2022 18:19
2 84906xxx097 1 18/04/2022 18:07
3 84906xxx097 1 18/04/2022 18:07
4 84794xxx785 1 17/04/2022 17:42
5 VNPAY 21 17/04/2022 17:36
6 84372xxx069 1 17/04/2022 10:11
7 MOMO 1 16/04/2022 23:32
8 MOMO 10 16/04/2022 23:31
9 VNPAY 21 16/04/2022 22:21
10 84979xxx382 1 15/04/2022 15:56